Konfirmation 2024 i Hellebæk Kirke

Konfirmationsforberedelse og tilmelding

Indskrivning til konfirmation og -forberedelse

​Som udgangspunkt forberedes og konfirmeres man i den sognekirke, hvor man har bopæl. Går man i skole i Hellebæk, har man mulighed for at blive forberedt og konfirmeret fra Hellebæk Kirke.

I Hellebæk Kirke konfirmeres man i 8. klasse. 
Der er indskrivning til konfirmation fra maj måned i det 7. skoleår, og forberedelsen i september i det 8. skoleår. 

Elever, der bor i Hellebæk sogn, men går i skole uden for sognet, kan blive konfirmeret i Hellebæk Kirke, og I finder indskrivningsformular nedenfor.

I 2023 åbnes der for indskrivning til konfirmation mandag den 22. maj 2023 via links nedenfor (indskrivningsformularerne åbner i nyt vindue). Vi gør opmærksom på, at tilmelding udelukkende kan foretages fra I-Pad eller PC, og ikke fra mobil.

For at kunne blive konfirmeret, skal konfirmanden være døbt. Er konfirmanden ikke døbt, skal der finde en dåbshandling sted inden selve konfirmationen. Dette aftales med sognepræsten i konfirmandens egen sognekirke/bopælssogn.

Holdene deles på konfirmationsdagen af hensyn til pladsen i kirken, og denne fordeling foretages af præsterne omk. uge 42.

I 2024 konfirmeres og tilmeldes efter flg. fordelingsnøgle (indskrivningsformularen åbner i nyt vindue):

Elever fra Skorpeskolen 8Y:        Søndag den 14. april 2024      Indskriv HER
Elever fra Skorpeskolen 8X:        Søndag den 21. april 2024      Indskriv HER

Elever fra Hellebækskolen 8.1:    Lørdag den 27. april 2024       Indskriv HER
Elever fra Hellebækskolen 8.2:    Søndag den 28. april 2024      Indskriv HER
Elever fra Hellebækskolen 8.3:    Kristi Himmelfartsdag den 9. maj 2024     Indskriv HER

Elever, der bor i Hellebæk sogn og går i skole uden for sognet   Indskriv HER

Elever, der går i skole i Hellebæk sogn og kun ønsker forberedelse    Indskriv HER (tilmelding kræver brug af MitID/NemID og husk, at anføre i kommentarfeltet, i hvilken klasse eleven går i).

For 2025 planlægges en reformering af samtlige konfirmationsdatoer, og resultatet vil fremgå af hjemmesiden og i god tid.