Dåb

Dåb i Hellebæk Kirke

Dåb i Hellebæk Kirke foregår enten i højmessen kl. 10:00 om søndagen (undtagen den 1.  søndag i måneden) eller kl. 11:00 den første lørdag i måneden, hvor der er plads til op til tre dåbsbørn.

Ring til kordegn Karen Heidemann på telefon 4970 8461 i kordegnekontorets åbningstid tirsdag-fredag kl. 10:00-13:00 og aftal nærmere.

Ønsker du at blive døbt eller få dit barn døbt i Hellebæk Kirke, skal du enten bo i sognet eller have særlig tilknytning til Hellebæk Kirke.

Særlig tilknytning foreligger, når du:

    • selv er døbt i kirken
    • tidligere har haft bopæl i sognet
    • har nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller børn).

I ovennævnte tilfælde har du altid ret til at få foretaget en kirkelig handling i en anden kirke end den du normalt hører til.​ I andre tilfælde er det præsten, der afgør, om du har en særlig tilknytning. Det afhænger af præstens skøn, om du kan foretaget en kirkelig handling i en kirke uden for det sogn, hvor du bor.

Inden dåben skal kirkekontoret bruge dåbsbarnets cpr-nr. og fulde navn samt navne og adresser på min. 2 og maks. 5 faddere som selv er døbt ved en kristen dåb.

Vi glæder os til at aftale dåb med jer!