Privatlivspolitik

Hellebæk sogn behandler persondata i overensstemmelse med EU persondataforordning (GDPR), der trådte i kraft pr. 25. maj 2018, som kræver, at personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.


Oplysninger der indsamles

Indsamling af persondata sker ved tilmelding til sognenes aktiviteter.

Det er kirkekontoret og den ansvarlige for arrangementet, der opbevarer og behandler alle indsamlede oplysninger.

Der indsamles og behandles kun de oplysninger, som er nødvendige til at opfylde saglige formål. De indsamlede oplysninger anvendes IKKE til andre formål, medmindre der er givet samtykke til dette.


Hvad bruges oplysningerne til

Alle indsamlede oplysninger benyttes kun til saglige formål.


Opbevaring og behandling af oplysninger

Dine oplysninger opbevares og behandles fortroligt og sikkert. Vi og de underleverandører, vi benytter, har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger således, at dine oplysninger ikke kan misbruges.

Dine oplysninger opbevares kun, så længe det er nødvendigt, og i forhold til det formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til.


Rettelse af oplysninger

Har du rettelser til dine oplysninger, kan du til enhver tid gøre det ved at kontakte kirkekontoret på telefon 4970 8461 eller på hellebaek.sogn@km.dk


Billeder og videoer i trykte og digitale medier

Hellebæk kirke bruger løbende billeder og video fra egne arrangementer og aktiviteter i trykte og digitale medier. Gennem billeder og video fortæller vi de gode historier fra netværket og videndeler og informerer om arrangementer og aktiviteter.

Hellebæk kirke offentliggør kun harmløse billeder af personer. Det afgørende kriterium for offentliggørelsen er, at afbildede personer ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket ud fra en normal betragtning.

Der bliver ikke benyttet billeder og videoer fra kirkelige handlinger, hvor kirkegængere kan identificeres uden deres samtykke.

Ønsker en deltager et offentliggjort billede fjernet, hvor vedkommende er på, kan der rettes henvendelse til kirkekontoret i Hellebæk kirke, og billedet vil blive fjernet i det omfang, det er muligt.

Samtykke

Ved at benytte Hellebæk kirke og sognehus accepterer man privatlivspolitikken og samtykker til, at vi må behandle dine oplysninger i forhold til Hellebæk kirkes privatlivspolitik. Et samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til Hellebæk kirkes kirkekontor.