Personale

Kordegn og Personregisterfører
Karen Heidemann
Kordegnekontoret
Ved Kirken 2-4, 3140 Ålsgårde
Telefon: 4970 8461
Træffetid: mandag - fredag kl. 10-13.
Øvrige tider efter aftale.
E-mail: hellebaek.sogn@km.dk

Graver
Kit Rosager

Kirkegårdskontoret ved Hellebæk og Ålsgårde kirkegårde
Ved Kirken 2, 3140 Ålsgårde
Telefon: 2967 1760
Telefon træffetid: mandag - fredag kl. 11-13 vedr. kirkegård og kirkegårdsydelser
E-mail: kr@km.dk

Kirketjenere:
Per Sandholdt
Jill Eid Larsen

Telefon: 4019 0381
Træffetid: bedst tirsdag - fredag kl. 10-13
E-mail: kirketjener@hellebaekkirke.dk

Organist
Christine Raft

Telefon: 3026 6212
E-mail: pianoraft@gmail.com

Annette Havemann Linnet
Babysalmesangsunderviser
Telefon: 2825 2200

Jan Jacobsen
Præst og konfirmandunderviser
Telefon: 3153 2693
E-mail: jcj@km.dk