Konfirmation 2025 i Hellebæk Kirke

 

Konfirmationsforberedelse og tilmelding

 

Indskrivning til konfirmation og -forberedelse

​Som udgangspunkt forberedes og konfirmeres man i den sognekirke, hvor man har bopæl. Går man i skole i Hellebæk, har man mulighed for at blive forberedt og konfirmeret fra Hellebæk Kirke.

I Hellebæk Kirke konfirmeres man i 8. klasse. 
Der er indskrivning til konfirmation fra maj måned i det 7. skoleår, og forberedelsen starter i september i det 8. skoleår. 

Elever, der bor i Hellebæk sogn, men går i skole uden for sognet, kan blive konfirmeret i Hellebæk Kirke, og I finder indskrivningsformular nedenfor.

I 2024 åbnes der for indskrivning til konfirmation onsdag den 1. maj 2024 kl. 12:00 via links nedenfor (indskrivningsformularerne åbner i nyt vindue). Vi gør opmærksom på, at tilmelding udelukkende kan foretages fra I-Pad eller PC, og ikke fra mobil.

For at kunne blive konfirmeret, skal konfirmanden være døbt. Er konfirmanden ikke døbt, skal der finde en dåbshandling sted inden selve konfirmationen. Dette aftales med sognepræsten i konfirmandens egen sognekirke/bopælssogn.

Holdene deles på konfirmationsdagen af hensyn til pladsen i kirken, og denne fordeling foretages af præsterne og oplyses omkring uge 42.

I 2025 konfirmeres og tilmeldes efter flg. fordelingsnøgle (indskrivningsformularen kan åbnes i nyt vindue efter kl. 12:00 den 1. maj):

Elever fra Skorpeskolen 8Y:        Lørdag den 17. maj 2025      Indskriv HER
Elever fra Skorpeskolen 8X:        Søndag den 18. maj 2025      Indskriv HER

Elever fra Hellebækskolen 8.1:    Lørdag den 24. maj 2025       Indskriv HER
Elever fra Hellebækskolen 8.2:    Søndag den 25. maj 2025      Indskriv HER
Elever fra Hellebækskolen 8.3:    Kristi Himmelfartsdag den 29. maj 2025     Indskriv HER

Elever, der bor i Hellebæk sogn og går i skole uden for sognet   Indskriv HER

Elever, der går i skole i Hellebæk sogn og kun ønsker forberedelse    Indskriv HER (tilmelding kræver brug af MitID/NemID og husk, at anføre i kommentarfeltet, i hvilken klasse eleven går i).