Fotografering

Vi beder om, at der under gudstjenester og kirkelige handlinger ikke fotograferes eller foretages videooptagelser.

Denne anmodning, som bedes respekteret, har alene til hensigt at skabe ro og gode rammer for alle, der er samlet i kirkerummet.

Efter gudstjenesten eller den kirkelige handling, kan der fotograferes eller videofilmes i kirkerummet.