Menighedsrådet

Menighedsrådet består af de fødte medlemmer. Det er kirkens præster. Desuden er der 9 valgte medlemmer.

Menighedsrådsmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, og rådet konstituerer sig på det første møde efter valget. Der er hvert år valg til posterne som formand, næstformand, kirkeværge og kontaktperson.

Menighedsrådsmøderne er offentlige. Datoerne annonceres her på hjemmesiden, i kirkebladet samt fra prædikestolen.

Menighedsrådsmøderne i foråret afholdes på skype: