Alterpartiet

Alterpartiet i den nuværende kirke er fra 1920 og udført af billedhugger Bentsen-Petersen, København*.

Alterets dekorationer (liljerne på rad og de rygende offerkar) giver tankemæssige associationer til motiver i J. F. Willumsens (1863-1958) keramik.

Alterudsmykningen indeholder en række symboler, uden egentlig indbyrdes sammenhæng. Men sammenhængen dukker op, hvis man tænker alterudsmykningen som illustrationer til menighedens salmesang.

Vi finder således en illustration af tre af de kendteste højtidssalmer:

Julesalmen “Dejlig er den himmelblå” illustreret i det stjernedækkede, dybblå hvælv, i hvilket korset er placeret.

Påskesalmen: “Hil dig frelser og forsoner” med verselinjen “…rosenkrans om kors at vinde”, hvilket tydeligt illustreres i alteret, hvor rosenkransen snor sig om korset.

Og endelig pinsesalmen: “I al sin glans nu stråler solen” med verslinjerne: “…i takkesangens offerskål”, og ”… i Jesunavnets offerskål”, som de  rygende offerkar illustrerer. Tilmed også verselinjen: “…livslyset over nådestolen”. Nådestolen er et udtryk, der går tilbage til Luthers bibeloversættelse og som findes i ældre, danske bibeloversættelser og derfra er gået ind i både Brorsons og Grundtvigs salmedigtning. Nådesstolen bruges om korset, og i alterudsmykningen er denne verselinje illustreret  med lysstrålerne, der oppefra  lyser over korset.

Fortolkes alterudsmykningen på denne måde, er der en stærk sammenhæng i udsmykningens symboler, der illustrerer de tre centrale kristne højtider: jul, påske og pinse for øjnene af den salmesyngende menighed.