Ålsgårde Kirkegård

Kirkegården er centralt beliggende ved Ålsgårde station og Ålsgårdecentret. Kirkegården er anlagt i 1922 og er i 1990’erne blevet udvidet og ændret til urnekirkegård med få af de gamle traditionelle kistegravsteder beliggende mellem de nye urnegravsteder.

I den ældste del af kirkegården findes de gamle kistegravsteder, samt nye urnegravsteder med smalle stier anlagt i græs mellem gravene. Den nyere del, hvor der anlægges nye urnegravsteder, fremtræder med skovbundsplantning og græsplæne under store træer. Her er der traditionelle urnegrave med hæk, samt to områder med urnegravsteder i græsplæne. I det ene af disse områder vil der ikke blive nedsat flere urner.

På Ålsgårde kirkegård vil der kun blive oprettet nye gravsteder for urner. Der kan dog fortsat nedsættes kister i eksisterende familiegravsteder i ét slægtsled, og gamle kistegravsteder kan forlænge deres fredningstid.

Der er fire typer urnegravsteder:

· traditionelt urnegravsted
· urnegravsted med plade i græsplæne
· urnegravsted i skovbundsbeplantning
· fælles urnegravsted – “de ukendtes grav”.

På Ålsgårde kirkegård er fredningstiden 30 år for kistegravsteder og 10 år for urnegravsteder.

Traditionelt urnegravsted

Gravstedet er omkranset af lave hække. Gravstedsejeren kan selv anlægge og tilplante gravstedet efter anvisning fra kirkegårdens personale. Der kan opstilles flere gravsten på samme gravsted. Gravstenene må være maks. 40×40 cm. Der kan nedsættes op til 4 urner i denne type gravsted.

Der er obligatorisk vedligeholdelse på traditionelt urnegravsted, som varetages af kirkegårdens personale. Fredningstiden er 10 år. Fornyelse kan finde sted.

Urnegravsted med plade i græsplæne

Der er ingen hække omkring de enkelte grave og ingen tilplantning. Hvert gravsted er ca. 1 m2. Græsset vedligeholdes af kirkegårdens personale. Gravstedets placering er kendt af gravstedsejeren, men er en del af den fælles græsplæne. Graven kan efter ønske markeres med en liggende granitplade på maks. 42×63 cm med indhugget inskription, således at plæneklipperen kan køre hen over pladen.

Der må lægges blomsterbuketter og kranse på græsset, men der må ikke foretages beplantning på graven eller opsættes urtepotter. Til hver grav medleveres 1 stk. nedstiksvase til buketter. Ekstra vase kan købes på kirkegårdskontoret. Fredningstiden er 10 år. Fornyelse kan finde sted.

Urnegravsted i skovbundsplantning

Disse gravsteder er beliggende langs kirkegårdens yderhække i en fælles skovbundsbeplantning under træer og buske. Hvert gravsted er ca. 1 m2. Skovbundsbeplantningen vedligeholdes af kirkegårdens personale. Gravstedets placering er kendt af gravstedsejeren, men er en del af den fælles skovbundsbeplantning. Graven kan markeres med en opretstående gravsten på sokkel maks. 50×40 cm. Der må lægges blomsterbuketter og kranse på bundbeplantningen, men der må ikke foretages yderligere beplantning på graven eller opsættes urtepotter. Til hver grav medleveres 1 stk. nedstiksvase til buketter. Ekstra vase kan købes på kirkegårdskontoret. Fredningstiden er 10 år. Fornyelse kan finde sted.

Fælles urnegravsted – De ukendtes grav

Denne gravafdeling er den anonyme urnegravplads. De enkelte grave er ikke markerede, og de pårørende ved ikke, hvor i græsplænen urnen er nedsat. De pårørende har ingen vedligeholdel-sespligt på dette gravområde, idet græsplænen – der om foråret er dækket af et blomstrende løgtæppe – vedligeholdes af kirkegårdens personale.

Buketter og kranse må kun lægges på den dertil indrettede plads. Fredningstiden er 10 år. Fornyelse kan ikke finde sted.