Hellebæk Kirkegård

Kirkegården ligger i kanten af Hammermølleskoven, hvor Bøssemagergade løber sammen med Hellebækvej. Kirkegården er anlagt i 1852 og udvidet i 1950.

Kirkegården er overskuelig i størrelse og er meget solbeskinnet på grund af den sydvendte placering i skovkanten. Gravstederne er anlagt i traditionelle rækker.

På Hellebæk kirkegård er der både kistegravsteder og urnegravsteder.

Der er to typer kistegravsteder:

· traditionelt kistegravsted
· kistegravsted i græsplæne.

Der er tre typer urnegravsteder:

· traditionelt urnegravsted
· urnegravsted med plade i græsplæne
· fælles urnegravsted – “de ukendtes grav”.

På Hellebæk kirkegård er fredningstiden 20 år for kistegravsteder og 10 år for urnegravsteder.

Traditionelt kistegravsted

Gravstedet er omkranset af lave for- og sidehække og lidt højere ryghække.

Gravstedsejeren anlægger og tilplanter selv gravstedet. Der kan opstilles flere gravsten på samme gravsted, og der er ingen specielle krav til gravstenenes udseende. Der kan nedsættes både kister og urner i denne type gravsted. Gravstedsejeren vedligeholder selv gravstedet, hvis ikke anden aftale er indgået med kirkegården. Fredningstiden er 20 år. Fornyelse kan finde sted.

Kistegravsted med plade i græsplæne

Der er ingen hække omkring de enkelte grave og ingen tilplantning. Græsset vedligeholdes af kirkegårdens personale. Gravstedets placering er kendt af gravstedsejeren, men er en del af den fælles græsplæne. Graven kan efter ønske markeres med en liggende granitplade på maks. 42×63 cm med indhugget inskription, således at plæneklipperen kan køre hen over pladen. Der kan nedsættes både kister og urner i denne type gravsted.

Der må lægges blomsterbuketter og kranse på græsset, men der må ikke foretages beplantning på graven eller opsættes urtepotter. Til hver grav medleveres 1 stk. nedstiksvase til buketter. Ekstra vase kan købes på kirkegårdskontoret. Fredningstiden er 20 år. Fornyelse kan finde sted.

Traditionelt urnegravsted

Gravstedet er omkranset af lave hække. Gravstedsejeren kan selv anlægge og tilplante gravstedet efter anvisning fra kirkegårdens personale. Gravstenen må være maks. 40×40 cm. Der kan nedsættes op til 4 urner i denne type gravsted.

Der er obligatorisk vedligeholdelse på traditionelt urnegravsted, som varetages af kirkegårdens personale. Fredningstiden er 10 år. Fornyelse kan finde sted.

Urnegravsted med plade i græsplæne

Der er ingen hække omkring de enkelte grave og ingen tilplantning. Hvert gravsted er ca. 1 m2. Græsset vedligeholdes af kirkegårdens personale. Gravstedets placering er kendt af gravstedsejeren, men er en del af den fælles græsplæne. Graven kan efter ønske markeres med en liggende granitplade på maks. 42×63 cm med indhugget inskription, således at plæneklipperen kan køre hen over pladen.

Der må lægges blomsterbuketter og kranse på græsset, men der må ikke foretages beplantning på graven eller opsættes urtepotter. Til hver grav medleveres 1 stk. nedstiksvase til buketter. Ekstra vase kan købes på kirkegårdskontoret. Fredningstiden er 10 år. Fornyelse kan finde sted.

Fælles urnegravsted – De ukendtes grav

Denne gravafdeling er den anonyme urnegravplads. De enkelte grave er ikke markerede, og de pårørende ved ikke, hvor i græsplænen urnen er nedsat. De pårørende har ingen vedligeholdel-sespligt på dette gravområde, idet græsplænen vedligeholdes af kirkegårdens personale.

Der må ikke lægges blomsterbuketter eller kranse på græsset. Fredningstiden er 10 år. Fornyelse kan ikke finde sted.