Dekorationer

Over korbuen ses tegnene Alfa og Omega, det første og sidste bogstav i det græske alfabet. Dette symboliserer, at Gud er den første og den sidste fra evighed til evighed.

Over korbuen er det gamle Kristustegn, et sammenstillet I H S. Det kan fortolkes på flere måder – en af fortolkningerne er oversættelsen fra latin: Iesus Hominem Salvator (Jesus menneskets frelser).

Udvendig over kirkedøren ses det flagende lam, et symbol på den sejrende Kristus.

Udenfor kirken mod nord står en sten, der markerer kirkens indvielsesdag 16.maj 1920

Bemærk også kirkens vindfløj, som er udformet som et vikingeskib.

Kirkens indgang vender mod øst, mens alteret ligger mod vest. Dette er omvendt af, hvad man finder i de fleste andre kirker, hvor alteret peger mod øst. Baggrunden herfor ligger formodentlig i, at arkitekten har ønsket, at menigheden skulle komme ud til den storslåede udsigt over Øresund.