Sognehus

Sognehus

 

I påsken 2016 blev Hellebæk Kirkes sognehus indviet til gavn for kirkens brugere og kirkens faste personale.

Sognehuset kan udelukkende lejes i forbindelse med handlinger i Hellebæk Kirke.

Menighedsrådet har på sit møde den 23. september besluttet, at sognehuset kan udlejes ud til følgende, når salen ikke er optaget i forbindelse med kirkens øvrige aktiviteter:

Mindesamvær                    kr. 1.500,00
Dåbsreception                   kr. 3.000,00
Konfirmation                      kr. 4.000,00.

Borde, stole, køkken og porcelæn står til rådighed. Der er plads til 50 personer i salen og service til 50 personer, og lejer står selv for opdækning, forplejning og oprydning/rengøring.

Ved indgåelse af lejeaftalen indbetales lejebeløbet på kirkens konto:
Nordea reg.nr. 0466, kontonr. 1820 000 035.

Lejer hæfter over for menighedsrådet, skulle lokale og inventar lide overlast, og manglende overholdelse kan medføre erstatningskrav.