Mary og Carl Otto Andersens Støttefond

Fondens formål er at støtte personer og/eller sociale institutioner/foreninger, hvor et socialt behov ikke eller ikke tilstrækkeligt dækkes af offentlige midler eller tilskud.

Kun personer med fast bopæl i og institutioner/foreninger hjemmehørende i Hellebæk og Hornbæk sogne kan komme i betragtning. Der kan ikke dispenseres herfra.

Der uddeles et antal legatportioner én gang årligt.
Ansøgere, der måtte blive tildelt en legatportion, vil fortrinsvis få beløbet indsat på NemKonto.

Dato og ansøgningsfrist vil fremgå af hhv. hjemmeside og lokalaviser (Nordsjælland og Helsingør Dagblad)

Kirkekontoret kan kontaktes for oplysninger om ansøgningsskema mv. på telefon 4970  8461 i åbningstiden kl. 10-13 mandag-fredag.